Aktiviteter
  • Grud skapade ett nytt inlägg i Allmänt
    För att få ur en fastsittande kolv utan brukande av onödigt våld har jag slaktat en banjoskruv och gängat den med M6 och försett den med en smörjnippel. Att sen pressa ur kolven med en fettspruta var en baggis. I samband med detta vill jag framhålla fördelen med att använda ett 4-backsmunstycke på sprutan, i stället för de tyvärr så allmänt förekommande 3-backsmunstyckena, för att undvika att hälften av fettet hamnar på sidan om.
    1. Visa tråd →
    Inlägget väntar moderering
    Objekt i tidslinjen har publicerats. Objektet kommer nu vara synligt i tidslinjen.
Unable to load tooltip content.