Styrelsen
Ordförande Hans Nilsson Kontakta
Vice ordförande/medlemsansvarig      Kenneth Hänström Kontakta
Kassör Håkan Olofsson
Sekreterare Stefan Welander Kontakta
Ledamot

Peter Thornström

Kontakta
Ledamot Tommy Norenius

Kontakta

Vice sekreterare samt Ledamot Magnus Bellenby Kontakta
Redaktör Peter Lundin Kontakta
Suppleant Bo-Göran Fredin Kontakta
Suppleant Henrik Wassen Kontakta
Suppleant  Ulf Johansson

Kontakta 

Suppleant Peter "Petta" Lindström Kontakta