Styrelsen
Ordförande Hans Nilsson Kontakta
Vice ordförande/medlemsansvarig      Kenneth Hänström Kontakta
Kassör Håkan Olofsson
Sekreterare Stefan Welander Kontakta
Ledamot

Lars Rosengren

Kontakta
Ledamot Karl-Johan Franzen       

Kontakta

Ledamot Magnus Bellenby Kontakta
Redaktör Peter Lundin Kontakta
Suppleant Bo-Göran Fredin Kontakta
Suppleant Henrik Wassen Kontakta
Suppleant  Ulf Johansson

Kontakta 

Suppleant Peter "Petta" Lindström Kontakta