GDPR

Classic Honda Club Sweden (CHCS)

Policy för hantering av personuppgifter

2020-06-01

 

Som medlem i Classic Honda Club Sweden (CHCS) kommer personuppgift om namn och postadress registreras i klubbens medlemsregister. Dessa grunduppgifter kompletteras frivilligt med uppgifter om telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om motorcykelmodell/er samt årsmodell.

Syftet med medlemsregistret är att ha ett aktuellt register över samtliga medlemmar som används till utskick av klubbadministration som exempelvis årlig medlemsavgift, inbjudan till aktiviteter, för distribution och utskick av klubbens medlemstidning samt, i förekommande fall, kontakter med Motorhistoriska Riksförbundet MHRF ang klubbförsäkringar. Classic Honda Club Sweden (CHCS) kommer inte, utan ditt samtycke, att använda dina registrerade personuppgifter till annat än detta syfte. När du betalar din medlemsavgift innebär det ett samtycke till att namn och adressuppgifter behandlas i enlighet med datalagstiftningen GDPR och enligt ovan beskrivna syfte.

Klubben önskar att periodiskt ge ut en medlemsmatrikel med möjlighet att söka uppgifter om medlemmarnas namn och postadress samt övriga ingivna personuppgifter som telefon och epost. En viktig del av matrikeln är att presentera de Hondamotorcyklar man äger (endast uppgift om modelltyp och årsmodell). Syftet med matrikeln är kontaktskapande mellan medlemmar, särskilt när det gäller gemensamma intressen för olika klassiska Honda MC-modeller. När du betalar in medlemsavgiften samtycker du också till att även dina övriga ingivna uppgifter behandlas i medlemsmatrikeln. Om du inte vill vara med i matrikeln eller har synpunkter/frågor om samtycke behöver du själv kontakta klubben.

Du har även rätt att när som helst kontakta klubben för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

För frågor som rör medlemsuppgifter, matrikel och samtycke, kontakta medlemsansvarig. För frågor som rör klubbens hantering av personuppgifter kontakta vårt dataskyddsombud tillika ordförande i klubben. Kontaktuppgifter för ordförande/dataskyddsombud samt medlemsansvarig återfinns i klubbtidningen samt på klubbens webbsida www.classichonda.se